مباني فلسفي استعاره هاي مورگان در مديريت و فرانظريه اعتباريات علامه طباطبايي اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مباني فلسفي استعاره هاي مورگان در مديريت و فرانظريه اعتباريات علامه طباطبايي اي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 28

از جمله جریانهایی که توانست در علوم انسانی در تقابل با اثبات گرایی جایگاه مقبولی را پیدا کند, جریان قراردادگرایی بود. قراردادگرایی در شاخه هایی از خود از جمله در مطالعه سازمان در صدد استفاده از ثمرات معرفتی پارادایم های مختلف است و می کوشد از تمامی امکانات موجود و ممکن برای شناخت سازمان بهره گیرد. نمونه شاخص این تلاش, استفاده مورگان از استعاره های مختلفی است که برای شناخت سازمان به کار برده است. این جریان بدون توجه به وجود مبانی متقابل در پارادایم های مختلف, توصیه ای تناقض گونه را در خود پرورانده است. در مقابل این رویکرد, این نوشتار فرانظریه اعتباریات علامه طباطبایی سیاه را به مثابه نسخه قوی تری برای علوم انسانی پیشنهاد کرده که قادر است ظرفیت فزاینده ای را فراروی دیدگاه مورگان در اختیار قرار دهد.

لینک کمکی