هنجارشکني اخلاقي در مديريت سازمانها در ترازوي مديريت علوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن هنجارشکني اخلاقي در مديريت سازمانها در ترازوي مديريت علوي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 34

اخلاق سازمانی در دنیای امروز غرب با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه, تدوین قواعد رفتاری, سازمانی و قانونی, سازمان های غربی را برای انجام وظایف با بیشترین کارآیی و اثربخشی و تحقق اهداف و ماموریت ها کمک می کند؛ اما با وجود اینکه اخلاق اسلامی و به خصوص سبک و سیاق اخلاقی امیر المومنین ع در حکومت داری, جامعیت لازم جهت مدیریت دولت, جامعه و فرد را داراست, باز هم دیده می شود که سازمان های ایرانی به نتایج قابل قبول دست نمی یابند. به نظر می رسد هنوز تفکر و فرهنگ مدیریت به سطحی از باور اسلامی نرسیده است که پایبندی به اصول اخلاقی را بهترین راهکار دستیابی به بیشترین حد کارآیی و اثربخشی بداند؛ اگرچه خود رسیدن به مکارم اخلاق نیز از اهداف ارسال رسولان الهی و به دنبال آن تشکیل حکومت بر مبنای قواعد دینی می باشد. در این میان بر نقش مدیریت و شیوه های تصمیم گیری مدیران, در بروز رفتارهای اخلاقی در سازمان تاکید شده است. از این رو, پژوهش حاضر تلاش دارد با توجه به آموزه های اسلامی مدیریت و به خصوص فرمان های امیر المومنین , هنجارشکنی هایی که ممکن است در مدیریت سازمان ها بروز یابد را برشمارد و از طریق اجتناب از این هنجارشکنی ها, سازمانهای ایرانی را به سازمان های اسلامی نزدیک تر کند

لینک کمکی