به سوي چارچوبي براي مطالعه مديريت دولتي اسلامي 1 | رصد تاريخي، توجيه علمي و مباني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن به سوي چارچوبي براي مطالعه مديريت دولتي اسلامي 1 | رصد تاريخي, توجيه علمي و مباني :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 53

هدف مقاله حاضر واکاوی پیشینه های تاریخی مطالعه مدیریت دولتی اسلامی در ادبیات مدیریتی ایران و جهان و توجیه فرانظری و فلسفی آن از یک سو و شکل دهی مبانی اسلامی براساس ماخذ دینی است. بر این اساس تلاش شده است به تاسی روش شناسانه نهضت خدمت عمومی جدید مبانی بنیادین مدیریت دولتی اسلامی تنسیق شود. در بخش نخست سیر تکامل دانشی این نهضت واکاوی و در بخش دوم دلایل فرانظری و فلسفی این جریان فکری مدیریتی اقامه خواهد شد و در بخش نهایی مبانی فکری و عملی این نهضت ارایه خواهد شد

لینک کمکی