تبيين مفهوم مشارکت شهروندي در مديريت شهري از ديدگاه علامه طباطبايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبيين مفهوم مشارکت شهروندي در مديريت شهري از ديدگاه علامه طباطبايي :
تعداد صفحات : 24

مفهوم مشارکت در مدیریت شهری از مباحث مهم و پرچالش شهرسازی است. مدیریت شهری ایران در ارتباط متقابل و ارگانیک با برنامه ریزی شهری نیست. متاسفانه در کشور ما بیشتر اقدام های مدیریت شهری, از بالا و از بیرون انجام شده که اکنون نیاز به حرکتی از پایین و از درون, برای بومی شدن آنهاست. با توجه به پتانسیل ها و همچنین چالش های پیش روی مشارکت مردم در ایران و وجود اشخاصی همچون علامه طباطبایی بود که در این زمینه اظهار نظر جامع و کاملی دارند؛ می توان از وجود چنین افرادی برای بومی سازی مفهوم مشارکت در ایران بهره جست. به همین منظور در پژوهش حاضر ابتدا به تحلیل و بررسی نقش مشارکت در مدیریت شهری پرداخته ایم و در ادامه با استفاده از نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی میل استخدام اجتماع و عدالت, ملک اجتماعی؛ شورا؛ ریالیسم تعاملی و ولایت جامعه اسلامی به تبیین نظریه های علامه طباطبایی ملی در مورد مشارکت شهروندان و نقش آنان در حکومت از نظر علامه طباطبایی با اشاره کرده ایم. سپس نقش حکومت در جامعه اسلامی را بیان نموده ایم و به این نتیجه رسیدیم که از دیدگاه علامه طباطبایی ملی, مشارکت شهروندان در مدیریت شهر امری اجتناب ناپذیر است و مدیر شهر نمی تواند بدون مشورت گرفتن از گروههای ذینفع و صاحب نفوذ که اصلی ترین آنها مردم و شهروندان هستند, اقدام به تصمیم گیری, قانون گذاری و اجرا کند و حتی خود بر کار خودش نظارت داشته باشد

لینک کمکی