بررسي تطبيقي مفهوم کايزن در منابع اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تطبيقي مفهوم کايزن در منابع اسلامي :
تعداد صفحات : 29

کایزن یا بهبود مستمر کارها, از الگوهای مدیریتی ایجاد شده از سوی ژاپنی هاست که با هدف تلاش بی وقفه و مستمر طراحی شده است. مقاله پیش رو با بررسی ابعاد اسلامی مستر در مدیریت کایزن در زمینه پیشرفت مداوم و منع در جا زدن, دستورالعمل های ارایه شده در روایات پیامبر و امامان معصوم و الگوبرداری از رفتار ایشان در این زمینه را مورد بررسی قرار می دهد. تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای بوده و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. به منظور گردآوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای از ابزار فیش برداری و طبقه بندی گزاره ها استفاده شده است. در این مقاله تلاش شده است تا حد امکان اصول کایزن در منابع اسلامی بررسی شود و منابع مرتبط با این مفهوم استخراج و تحلیل شود تا بتوان افزون بر فهم دقیق تر و کامل تر آن, دیدگاه منابع اسلامی در این زمینه را تبیین کرد و به کار بست. با این حال, کایزن نمونه اجرا شده ای از یک دستورالعمل اسلامی است. دقت در این موضوع اثبات می کند که دانشمندان علوم اسلامی باید توجه ویژه ای به دستورالعمل های ظریف اسلام برای به کار گیری آن در سطوح مختلف مدیریتی بنمایند و با حضور پررنگ تر در حوزه های مختلف, برای استخراج علوم از مباحث اسلامی, برنامه ریزی و تلاش نمایند

لینک کمکی