بررسي تطبيقي الگوي رهبري امام خميني طلا با چارچوب مفهومي ربوبيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تطبيقي الگوي رهبري امام خميني طلا با چارچوب مفهومي ربوبيت :
تعداد صفحات : 34

در یک چارچوب ارزشی بر مبنای فرهنگ اسلامی است که می توان رابطه میان مفروضات و رفتار مدیریتی و رهبری امام خمینی این را مورد مطالعه قرار داد و با تعمیم مدلی که به دست می آید, ابعاد الگوی رهبری امام خمینی محوله را در انقلاب اسلامی شناخت. مدیریت الهی مبتنی بر شناخت حقیقت انسان و مراتب وجود اوست, چنین مدیریتی با اداره قلبها تحقق می یابد. این گونه مدیریت ویژه انبیا و اولیای مکرم الهی و پیروان حقیقی ایشان است. این پژوهش درصدد هست که الگوی رهبری حضرت امام ان را مبتنی بر چارچوب مفهومی ربوبیت بررسی و فهم کند. بدین منظور با بهره گیری از چارچوب مفهومی ربوبیت با یک نگاه نظام مند و ساختارمند شیوه رشد جامعه اسلامی با رهبری و مدیریت امام خمینی را تبیین می کند. در ابتدا چارچوب مفهومی ربوبیت به صورت مختصر معرفی می شود. ساختار, ارکان و مولفه های این مدل بیان می شوند. در مرحله بعد براساس این مدل و چارچوب, رفتار امام خمینی به بررسی و الگوی رهبری حضرت امام کا بیان می شود. با توجه به اینکه الگوی رهبری حضرت امام های مبتنی بر رشد دادن جامعه اسلامی بوده است تا انسانها در بستر حکومت اسلامی به هدف زندگی که همان قرب الهی است برسند. همچنین در این چارچوب می توان الگوگیری از سبک و شیوه مدیریت و رهبری حضرت امام ا داشت

لینک کمکی