دعايم الاسلام از وراي ديدگاه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دعايم الاسلام از وراي ديدگاه ها :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 40

دعایم الاسلام نام مجموعه ای است حدیثی که مولف آن ابوحنیفه نعمان بن محمد از دانشمندان قرن چهارم است. از ویژگی های کتاب دعایم الاسلام اشتمال آن بر نقل بعضی منفردات خصوصا در حوزه فقه است که در سایر مجامع حدیثی مانند آن یافت نمی شود, لذا پذیرش و یا طرد روایات دعایم الاسلام اثر غیر قابل انکاری در فرایند استنباط احکام شرعی خواهد داشت. در اعتبار احادیث این کتاب و وثاقت مولف آن اختلاف نظر وجود دارد. این کتاب در نزد اکثریت صاحبنظران نمی تواند در شمار دلیل و حجت قرار گیرد, بلکه حداکثر اینکه در نزد تعدادی از آنها به عنوان موید شمرده می شود. مختار نگارنده با گامی نو, امامی و ثقه بودن مولف و اعتبار کتاب بر پایه وثوق به صدور احادیث آن البته با در نظر گرفتن صحت و حجیت ذاتی آن احادیث است. این مقاله بر مبنای یافته فوق به صورت مستدل و نقد و بررسی اقوال و مستندات رقیب به همراه پاسخ به اشکالات مقدر سامان یافته است.

لینک کمکی