تنوع معنايي عزم نزد مفسران و مترجمان قرآن کريم و ارزيابي گونه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تنوع معنايي عزم نزد مفسران و مترجمان قرآن کريم و ارزيابي گونه ها :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 41

ماده عزم حامل مفهومی کلیدی در تاریخ فرهنگ اسلامی است که کاربردهای آن در 9 آیه از قرآن کریم, در حیطه های مختلف عقاید, اخلاق, احکام و اندیشه سیاسی اثر گذارده است؛ این در حالی است که در تفاسیر و ترجمه های قرآن, تشتت محسوسی در توضیح این ماده دیده می شود که تا حدی برخاسته از دور شدن از زبان عصر نزول و اختلاط میان زبان ها و گویش ها, و تا حدی مربوط به خلاقیت های مفسران و مترجمان در ارایه برداشتی رها از واژه شناسی است. پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که ماده عزم در تفاسیر و ترجمه های کهن فارسی, در کاربردهای 9 گانه در قرآن کریم چگونه فهم شده است این فهم ها چه همگرایی و واگرایی دارند و چه گونه شناسی از آنها می توان ارایه داد روش به کار گرفته شده در مقاله, مطالعه تطبیقی متون و تحلیل محتوای آنها با الگوی داده بنیاد است؛ به طوری که اطلاعات به دست آمده از مقایسه و تحلیل, پس از به دست آمدن همگرایی ها و واگرایی ها, مقدمه دستیابی به یک گونه شناسی انتقادی گردد. برای پیشبرد بحث, مولف به طور غیر مستقیم از روش گونه شناسی ساخت معنا در حوزه زبان شناسی تاریخی نیز بهره گرفته است.

لینک کمکی