تاثيرات جريان مدينه محوري در گسترش و ترويج برخي قرايات قرآني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثيرات جريان مدينه محوري در گسترش و ترويج برخي قرايات قرآني :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 34

بررسی تحولات صورت گرفته در خصوص گسترش قرایات در بوم های مختلف و شیوع اختلافات و کثرت قرا مشهوری که قرایتی خاص بدان ها منتسب است, نشان می دهد که جریان های تاریخی فرهنگی مهمی زمینه ساز این اختلافات بوده و در پژوهش های قرآنی می بایست به این گونه عوامل تاریخی و فرهنگی نیز توجه نمود. از جمله این جریان های تاریخی فرهنگی مهم و اثرگذار در بسیاری از تحولات علوم قرآنی, جریان مدینه محوری بوده است که در این مقاله تلاش شده تا تاثیرات این جریان در گسترش و ترویج برخی قرایات قرآنی در طول تاریخ جهان اسلام بررسی شود. آنچه اهمیت پرداختن به این موضوع را ترسیم می کند؛ ابهام در برخی گزارش های تاریخی مربوط به علل گسترش و ترویج برخی قرایت های خاص در بوم های خاص جهان اسلام است که به علت تحول فهم های مختلف صورت گرفته از این گزارش های تاریخی درگذر زمان, و عدم تبیین دقیق جریان های تاریخی فرهنگی, امروزه نتوانسته ایم نگاه واقع بینانه ای به مسیله اختلاف قرایات قرآنی داشته باشیم.

لینک کمکی