ارزيابي ادله ديدگاه رواج تاريخي قرايت عاصم به روايت حفص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي ادله ديدگاه رواج تاريخي قرايت عاصم به روايت حفص :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 46

شناخت قرایت صحیح قرآن کریم از میان قرایت های مختلف نه تنها به عنوان یک بحث نظری در علوم قرآنی, بلکه به عنوان یکی از مبانی تفسیر قرآن کریم دارای اهمیت است. در میان رویکردهای متفاوتی که نسبت به قرایت های مختلف مطرح است امروزه دیدگاه رواج تاریخی روایت حفص از قرایت عاصم از شهرت بیشتری در میان امامیه برخوردار شده و این درحالی است که پیشینه این دیدگاه از صد سال فراتر نمی رود. بر اساس این باور, قرایت حفص یگانه قرایت صحیح از قرآن است که به صورت متواتر از پیامبر اکرم (ص) روایت شده و همواره در طول تاریخ بین مسلمانان در سراسر بلاد اسلامی رواج داشته است. این پژوهش با تبیین ادله باورمندان این نظریه, به نقد و ارزیابی این ادله پرداخته و به این نتیجه می رسد که ادله ارایه شده, ناتمام بوده و نه تنها هیچگونه شاهد تاریخی برای اثبات این دیدگاه یافت نمی شود بلکه شواهد متعدد تاریخی آن را ابطال می کند.

لینک کمکی