مفردات قرآن و ريشه شناسي تاريخي؛ بايسته ها و آسيب هاي موجود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مفردات قرآن و ريشه شناسي تاريخي؛ بايسته ها و آسيب هاي موجود :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 34

فقه اللغه واژگان قرآن بر خلاف برخی از شاخه های علوم قرآنی در همان پارادایم سنتی خود تنفس می کند. حتا واژگان دخیل آرتور جفری نیز نتوانست واکنشی که تاریخ قرآن نولد که یا مذاهب تفسیری گلدزیهر ایجاد کردند, در پی داشته باشد. روشن است که مواجهه علمی ( نه ایدیولوژکی) با این نوع پژوهش های غربیان, نیازمند برخی پیش نیازهاست که در حال حاضر زیرساخت های آن در رشته های علوم قرآنی فراهم نیست. در این مقاله سعی شده به برخی از ابعاد این موضوع پرتو افکنده شود و ضرورت آن با ارایه نمونه هایی تبیین گردد. بخش نخست مقاله به بایسته های ریشه شناسی مفردات قرآن در دوره معاصر می پردازد که متضمن چهار پیشنهاد می باشد و ایجاد رشته زبان های سامی در دانشکده های علوم قرآنی از مهم ترین آنهاست. بخش دوم بر محور آسیب شناسی متون لغوی ( متقدم و معاصر) است که چهار مشکل اولیه را رصد کردیم. طبیعی است که این تعداد بر حسب حصر عقلی یا منطقی نیست, بلکه می توان با تامل بیشتر موارد دیگری به هر دو بخش افزود.

لینک کمکی