سطوح معاني ظاهري واژگان قرآني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سطوح معاني ظاهري واژگان قرآني :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 44

هر زبانی قبل از هر چیز از واژگان تشکیل شده اند و واژگان از مهم ترین عناصر انتقال معنا می باشند و در انتقال این معنا نیز از تنوع و سطوح مختلفی برخوردارند. واژگان قرآنی نیز از این امر مستثنا نیستند, لذا کشف و آشنایی با سطوح مختلف انتقال معنا (ظاهری و باطنی) توسط واژگان, می توانند خواننده قرآن را هر چه بیشتر به مقصود و مراد به کارگیرنده آنها واقف کند. در این مقاله تلاش می شود, براساس مطالعه کتابخانه ای و نقد و تحلیل داده ها و جمع بندی آنها, تا حد امکان به پرسش های بالا در حوزه معانی ظاهری قرآن, پاسخ مناسب داده شود که در نتیجه آن آشکار می گردد که معانی ظاهری واژگان قرآنی, به خصوص, از سطوح متنوعی بلکه بعضا خاص قرآن, برخوردارست که عبارتند از : معنای اشتقاقی, کاربردی, سیاقی و اصطلاح اسلامی (شرعی و قرآنی).

لینک کمکی