اختلاف قرايت در اولين آيه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقيهان شيعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اختلاف قرايت در اولين آيه ربا و نقش آن در آرا مفسران و فقيهان شيعه :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 41

اختلاف قرایات قرآنی در برخی از آیات الاحکام, باعث اختلاف در برداشت و فهم مفسران و فقها شده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بحث ربا در جامعه و مذمت و نهی از آن در اقتصاد اسلامی, به بررسی اختلاف قرایات آیه 39 سوره روم و اثر آن بر آرای مفسران و فقیهان شیعه می پردازیم و ضمن تبیین و تحلیل لغوی, قرایی, روایی و تفسیری ربا با بیان اختلاف قرایت دو واژه اتیتم (اتیتم) و لیربوا (لتربوا) بررسی وجوه قرایات و احتجاجات هر قرایت, با نگاهی تحلیلی نشان داده می شود که تنوع برداشت های حکمی از این آیه از قبیل ربای حلال یا حرام و نیز تنوع برداشت های مصداقی همچون تفسیر متعلق ربا در آیه به عطیه یا هدیه یا هبه یا قرض فایده دار یا ربای نسییه در نظر مفسران و فقیهان شیعه, ناظر به اختلاف قرایات آیه است و توجه به قرایات توسط بسیاری از این فقیهان و مفسران است که ظرفیت این تفاسیر و فتاوی مختلف را ایجاد کرده است.

لینک کمکی