تحليل و نقد رويکردهاي تربيت معنوي نوپديد؛ (بررسي الگوي معنويت باوري فارغ از دين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل و نقد رويکردهاي تربيت معنوي نوپديد؛ (بررسي الگوي معنويت باوري فارغ از دين) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 32

رویکردهای تربیت معنوی را می توان از دو منظر دینی و فارغ از دین مورد توجه قرار داد. هدف مقاله حاضر بررسی و نقد رویکردهای تربیت معنوی در اردوگاه معنویت باوران فارغ از دین است. بنابراین نخست سه رویکرد تربیت معنوی نوپدید؛ تحویل دین به اخلاق, انتگرال و تک بعدی نگر؛ مورد بررسی قرار گرفت و سپس اهداف و پیش فرض های تربیت معنوی در این رویکردها مورد تحلیل قرار گرفت و بالاخره ضمن نقد رویکردهای مورد نظر, از دو زاویه ساختاری (عدم تضمین ثبات, محدودنگری, تلاش برای رسمیت یافتن در عین مخالفت با آن و عدم انطباق با واقعیت های وجودی انسان) و روشی (مبتنی بر روش های استفاده شده در هر یک از سه رویکرد) نشان داده شد که معنویت های نوپدید, به رغم اثرگذاری های مقطعی و موضعی, به دلیل عدم برخورداری از ساختار متناسب با شرایط وجودی انسان و همچنین ضعف در روش های پیشنهادی برای تحقق اهداف خود, در دراز مدت با دشواری مواجه هستند.

لینک کمکی